Podcast

Bình luận về Quy định 131 của Bộ Chính trị chống tham nhũng trong kiểm tra, thanh tra

Bình luận về Quy định 131 của Bộ Chính trị chống tham nhũng trong kiểm tra, thanh tra

Càng được trao quyền lực lớn bao nhiêu, nguy cơ lạm dụng quyền lực lại tăng theo bấy nhiêu.

00:00 / 00:00
0:00