Biểu tình xe tải tại Canada 'lây lan' sang nhiều quốc gia

Cuộc biểu tình xe tải tại Canada đang dẫn đến hiện tượng “bắt chước” tại nhiều quốc gia khác từ châu Âu cho đến Nam Mỹ, Australia...