Biến đổi khí hậu khiến muỗi hoành hành khắp tây nam nước Đức

Do toàn cầu hóa và biến đổi khí hậu, muỗi hoành hành khắp vùng tây nam nước Đức, đem theo những mầm bệnh nguy hiểm truyền cho con người.