Biến châu chấu thành đặc sản để ngăn chặn đại dịch

Các nhà khoa học thuộc Trung tâm Sinh lý Côn trùng và Sinh thái Quốc tế (ICIPE) ở Nairobi (Kenya) đã tìm ra một phương án được cho là an toàn nhất để diệt dịch châu chấu đang hoành hành.