Bên trong máy bay 'thiên nhãn' giám sát được hoạt động của Nga ở Ukraine

Tình hình căng thẳng tại Ukraine đã khiến NATO phải tăng cường hoạt động của các máy bay Hệ thống Chỉ huy và Cảnh báo sớm trên không (Awacs) tại Đông Âu.