Bắt nhịp lao động sản xuất ngay ngày đầu năm mới

Với tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, ngay sau kỳ nghỉ Tết, các cơ quan, tổ chức, đơn vị khẩn trương tập trung vào công việc, không để chậm trễ ảnh hưởng tới công tác quản lý nhà nước, hoạt động sản xuất, kinh doanh.