Bắt giữ tàu vận chuyển 50.000 lít dầu Do trái phép trên vùng biển Tây Nam

Ngày 8/3, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết vừa phối hợp với Đoàn Trinh sát số 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) bắt giữ 1 tàu vận chuyển khoảng 50.000 lít dầu DO trái phép trên vùng biển Tây Nam.