Bất cập quy định cấp phép chung cư mini

Vụ cháy nghiêm trọng làm nhiều người thương vong tại một chung cư mini xảy ra trên địa bàn Hà Nội vào đêm 12/9 vừa qua, đã thực sự gióng lên một hồi chuông để cảnh tỉnh về sự tồn tại của loại hình chung cư mini. Có thể nói, việc cấp phép xây dựng, cũng như công tác kiểm tra, quản lý, thanh tra xây dựng tại các dự án này đã tồn tại nhiều bất cập từ lâu, xong chưa được giải quyết một cách triệt để.