Bảo vệ công nhân trước hiểm họa ma túy

Thời gian gần đây, việc mua bán, tổ chức, chứa chấp, lôi kéo người khác sử dụng ma túy trái phép có những diễn biến phức tạp. Ðáng báo động là công nhân, lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trở thành nhóm đối tượng có nguy cơ cao bị tội phạm ma túy dụ dỗ, lôi kéo.