Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu bảo đảm đủ thuốc, vật tư y tế

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa yêu cầu các đơn vị chỉ đạo khẩn trương thực hiện các giải pháp để bảo đảm đủ thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh cho người dân.