Bảo hiểm - thay đổi để lấy lại niềm tin

Về bản chất, bảo hiểm là một sản phẩm văn minh, đã phát triển qua thời gian dài trên thế giới. Thế nhưng tại Việt Nam, chính vì những cách làm méo mó trong thời gian qua, mà nhiều người đã không thiện cảm với bảo hiểm. Để lấy lại niềm tin cho khách hàng, ngành bảo hiểm nói chung và các đại lý bảo hiểm nói riêng cần nỗ lực thay đổi, vá các lỗ hổng.