‘Báo động đỏ’ chung cư Tôn Thất Thuyết (quận 4)

Hơn 50 năm tồn tại, chung cư Tôn Thất Thuyết ở phường 4, quận 4 ,TP Hồ Chí Minh đã được cảnh báo hư hỏng từ vài năm trước. Sự cố sập hành lang chung cư mới đây như lời cảnh báo khẩn cấp cho việc di dời. Cơ quan chức năng TP Hồ Chí Minh đang lên kế hoạch để sớm di dời, bố trí tạm cư cho các hộ dân. Để việc di dời được tiến hành nhanh, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân, lúc này đây rất cần sự chia sẻ, đồng thuận của cư dân chung cư Tôn Thất Thuyết, thay vì mặc cả với sự an toàn của chính mình và gia đình.