Báo động bệnh tay chân miệng tại Ninh Bình

Năm nay, dịch bệnh tay chân miệng được đánh giá là đến sớm hơn và xuất hiện nhiều ca bệnh nặng, nguy hiểm.