Băng ở Nam Cực chạm mức thấp nhất lịch sử

Các nhà khoa học cho biết băng ở Nam Cực đã tan chảy khiến diện tích băng ở khu vực này chạm mức thấp kỷ lục còn 1,79 triệu km vuông. Đây là mức thấp nhất kể từ khi dữ liệu bắt đầu được ghi nhận vào năm 1979, phá vỡ kỷ lục của năm 2022.