Bài ca Hồ Chí Minh ngân vang trên đất nước lá phong

Có lẽ ít ai biết rằng ở đất nước Canada xa xôi, những người bạn nơi đây vẫn dành tình cảm đặc biệt cho Bác Hồ kính yêu của chúng ta. Điều này được thể hiện qua những câu chuyện về Bác mà được nghe kể trong các cuộc hội thảo hay giao lưu với cộng đồng người Việt ở đất nước lá phong này.