Ba doanh nghiệp Việt Nam nghi bị khách ở UAE lừa đảo

Hiệp hội Điều Việt Nam cho biết, có một doanh nghiệp hội viên cùng 2 doanh nghiệp khác nghi bị một khách hàng hoặc ngân hàng tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) lừa đảo. Đây không phải lần đầu doanh nghiệp điều gặp tình trạng lừa đảo, trước đó là câu chuyện 100 container điều xuất khẩu sang Ý.