ASEAN duy trì đoàn kết và vai trò trung tâm

Ngày 1/1, Indonesia đã chính thức bắt đầu nhiệm kỳ Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).