Ấn Độ ghi nhận đêm nóng nhất trong 14 năm

Thủ đô New Delhi của Ấn Độ ghi nhận đêm 18/6 là đêm nóng nhất trong 14 năm với nhiệt độ thấp nhất ở mức 35,2 độ C, cao hơn 8 độ so với nhiệt độ bình thường trong mùa.