9 nguy cơ an ninh toàn cầu hàng đầu trong năm 2021

Dự báo đại dịch COVID-19 và nhiều hệ lụy khác của năm 2020 sẽ tiếp tục đeo đẳng năm 2021, tạo ra các nguy cơ lớn cho an ninh toàn cầu.