63.000 tỷ đồng VAT đã được hoàn trong 6 tháng đầu năm

Theo số liệu từ Tổng cục Thuế, lũy kế đến cuối tháng 6/2024, toàn ngành Thuế đã ban hành hơn 8.700 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT) với tổng số tiền hoàn thuế là hơn 63.000 tỷ đồng, bằng 37% so với dự toán hoàn thuế GTGT năm 2024.