60 hộ dân hiến 3.400m2 đất vàng mở rộng đường đô thị

Hàng chục hộ dân ở thị trấn Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình đã tự nguyện hiến cả ngàn mét ‘đất vàng’ để mở rộng bê tông hóa đường giao thông, tạo cảnh quan đô thị, tạo thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.