4 trường hợp CSGT được dừng xe từ 15/9

Từ 15/9, Thông tư 32/2023 của Bộ Công an chính thức có hiệu lực, theo đó, sẽ có 4 trường hợp CSGT được phép dừng xe.