4 địa phương miễn 100% học phí

Để chuẩn bị cho năm học 2023-2024 đang đến gần, 4 địa phương đầu tiên trong cả nước đã thông báo miễn 100% học phí.