11 ngân hàng bị thanh tra về đầu tư trái phiếu doanh nghiệp

Ngân hàng Nhà nước đã thanh tra đột xuất 11 ngân hàng và xử phạt những đơn vị vi phạm về đầu tư trái phiếu doanh nghiệp.