10 năm, số trẻ béo phì, thừa cân tăng gấp đôi

Theo thống kê, tỉ lệ thừa cân, béo phì ở trẻ độ tuổi học đường (5 - 19 tuổi) tăng gần gấp đôi trong vòng 10 năm qua (từ 8,5% năm 2010 lên 19% năm 2020). Năm 2021 cho kết quả tương tự, trong đó, tỷ lệ trẻ thừa cân, béo phì ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh chiếm 18% toàn quốc.