Từ tâm điểm Đà Nẵng: Đi chợ tem phiếu thời COVID-19

Đà Nẵng chính thức thực hiện chia tần suất đi chợ bằng hình thức phát phiếu vào chợ. Đây được xem là giải pháp cho việc đảm bảo giãn cách tại các chợ, cũng như để dễ dàng xác minh lịch sử dịch tễ, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống COVID-19.