Sử dụng rau củ hư hỏng tạo ra nguồn điện

10 tấn rau củ vứt đi tại một khu chợ mỗi ngày có thể được sử dụng để tạo ra nguồn năng lượng đủ để thắp sáng đèn đường, tòa nhà và một căng tin phục vụ bữa ăn cho 800 người.